Dobutsu-en, 1962

Title: Dobutsu-en: Zoo  (動物園)
Published in
Camera Mainichi, November 1962